Saturday, March 30, 2024

නාවික සැතපුම් ගොඩබිම් සැතපුම්වලට වඩා වෙනස් වන්නේ ඇයි?

 නාවික සැතපුමක් යනු සමුද්‍ර  හා ගුවන් සේවා කර්මාන්තවල භාවිතා වන මිනුම් ඒකකයක්. නාවික සැතපුමක් ගොඩබිම් සැතපුමකට වඩා වෙනස් වෙනවා.
 පෘථිවි භූගෝල විද්යාවට සමපාත වන දුර මැනීම සඳහා ක්‍රමයක් සපයන මෙය එක් නාවික සැතපුමක් අක්ෂාංශ මිනිත්තු එකක් පිළිබිඹු කරනවා. අක්ෂාංශ ලොව පුරා ස්ථාවර ලෙස සලකන්නේ විවෘත සාගරයේ සහ අහසේ ප්‍රස්ථාර මාර්ග සලකුණු කිරීම සඳහායි.

1929 දී ස්ථාපනය කරන ලද ජාත්‍යන්තර  නාවික සැතපුම හරියටම මීටර් 1,852 කි. මෙම නිර්වචනය පෘථිවියේ භෞතික දිග හා පළලයන් හා එක්ව නාවික සැතපුම් අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ අංශක වලට සම්බන්ධ වෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, නාවිකයන් සහ ගුවන් නියමුවන් පෘථිවි දේශාංශ සහ අක්ෂාංශ ඔස්සේ ස්ථාන සැලසුම් කිරීමේදී නිරවද්‍යතාවය සඳහා නාවික සැතපුම නිරතුරුවම භාවිතා කරයි.

    ගොඩ සැතපුම්: 1 සැතපුම් = යාර 1,760 හෝ අඩි 5,280
    නාවික සැතපුම්: 1 නාවික සැතපුම් = මීටර් 1,852 හෝ ආසන්න වශයෙන් අඩි 6,076

නාවික සැතපුම් ඉතිහාසය

නාවික සැතපුමේ මූලාරම්භය වන්නේ සමුද්‍ර  යාත්‍රා කිරිම හා පෘථිවි ජ්යාමිතිය වෙනවා. එය අක්ෂාංශ අංශකයකින් හැටෙන් එකක් වන අක්ෂාංශ මිනිත්තු එකක් නියෝජනය කරවයි. ඓතිහාසික වශයෙන්, පෘථිවිය ගෝලාකාර බවත්, එය වටා ගමන් කිරීම අංශක 360 කට බෙදීමට ඇතුළත් වෙනවා.
පුරාණ නාවිකයින් සමකය වැනි වෘත්තයක් ඔස්සේ මනින ලද පෘථිවි මධ්‍යාංශක මත පදනම් කරගෙන මුහුදේ දුර මැනීමට භාවිතා කළහ.
දිග සහ අංශක ස්ථාවර අනුපාතයකින් දුර මැනීමේ සංකල්පය සටහන් වී ඇත්තේ රෝමවරුන් අතරය ඔවුන් mille passus නම් වූ මිනුමක් තිබූ අතර, එය දහසකට සමාන වුනා.

16 වන ශතවර්ෂයේ අග භාගය වන විට, ඉංග්රීසි නාවිකයින් මුහුදේ ඇති දුර ඕනෑම විශාල කවයක් දිගේ අංශකවලට සමාන විය හැකි බව හඳුනා ගත්හ. පෘථිවියේ ගෝලාකාර ස්වභාවයට අනුගත වූ නාවික සැතපුම වඩාත් නිවැරදි මිනුමක් ලෙස ඔවුන්ගේ කාර්යය මගින් තහවුරු වුනා.
    ආරම්භයේදි ගෝලාකාර පෘථිවිය: පෘථිවිය පරිපූර්ණ ගෝලයක් perfect sphere  බවට උපකල්පනය කිරීමෙන් නාවික සැතපුමක් ආසන්න වශයෙන් අඩි 6,080 ක් විය. පසුව පෘථිවිය පරිපූර්ණ ගෝලයක් නොව ගෝලාකාර ගෝලයක් - ablate spheroid  බව තේරුම් ගත් පසුව ගැලපීම් සිදු කරන ලැබුවා.

ජාත්යන්තර හයිඩ්රොග්රැෆික්  සංවිධානය  International Hydrographic Organization  1929 දී නාවික සැතපුම හරියටම මීටර් 1,852 (ආසන්න වශයෙන් අඩි 6,076) ලෙස ප්‍රමිතිගත කරා.  මෙම නිර්වචනය නවීන භූගෝලීය දැනුම සහ චන්ද්‍රිකා  මිනුම් සමඟ සමපාත වන අතර, නිරවද්‍ය  ගෝලීය සංචලනය - Nevigation  සඳහා අවශ්‍ය  නිරවද්‍යතාවයට අනුකූල වෙනවා.

නාවික සැතපුම් ගණනය කිරීම

නාවික සැතපුම ගණනය කරනු ලබන්නේ පෘථිවියේ පරිධිය මත පදනම්ව, විශේෂයෙන් අක්ෂාංශ අංශක වලට සම්බන්ධවයි. එක් නාවික සැතපුම් අක්ෂාංශ මිනිත්තු එකකට සමාන වේ. එය හරියටම මීටර් 1,852 ක් හෝ ගොඩබිම් සැතපුම් 1.1508 ට පරිවර්තනය කලහැකියි. පෘථිවි වක්‍රය හේතුවෙන් නාවික ගමනාගමනය සඳහා වඩාත් නිවැරදි නිරූපණයක් වන බැවින් මුහුදේ දුර සාමාන්යයෙන් නාවික සැතපුම් වලින් මනිනු ලැබේ.

1 නාවික සැතපුම් = අක්ෂාංශ 1 විනාඩි
මීටර්  1,852 කි
කිලෝමීටර  1.852 කි
ගොඩබිම් සැතපුම්  1.1508

මෙම මිනුම ජාත්‍යන්තරව එකඟ වී ඇති අතර සමුද්‍රියව සහ ගුවන් යානා ගමන් කිරීම සඳහා ඉතා වැදගත් වෙනවා. එය ගෝලීය නාවික පද්ධති හරහා අනුකූලතාව සහතික කරන අතර දුර තීරණය කිරීම සඳහා විශ්වාසනීය තත්වයක් සපයයි.

 නාවික සැතපුම් භාවිතයෙන් දුර ගණනය කිරීම

 පැතලි මතුපිටක් උපකල්පනය කරන ගොඩබිම් සැතපුම් මෙන් නොව පෘථිවියේ ගෝලාකාර හැඩය සැලකිල්ලට ගන්නවා.
නාවික සැතපුම් පැයට නාවික සැතපුම් වලින් වේගය මනින නොට් - knots  සමඟ ඒකාබද්ධව ද භාවිතා කරනවා. නාවික සැතපුම් සහ Knots  එකට භාවිතා කිරීම සාගරවල විශාල ප්‍රදේශයන්හි නිරවද්‍ය  ලෙස සැරිසැරීම සඳහා දිගුකාලීනව ස්ථාපිත වූ පුරුද්දකි. පෘථිවිය ගෝලයක් ලෙස සැලකීම සහ එය අක්ෂාංශ අංශකවලට බෙදා තිබිමත් නාවික සැතපුම මුහුදේ සහ අහසේ සම්මත මිනුම් ඒකකය ලෙස පවතින්නේ  ඇයිදැයි තේරුම් ගැනීමට සිදුවෙනවා.

නාවික සැතපුම් සහ ගොඩබිම් සැතපුම් සංසන්දනය කිරීම.

නාවික සැතපුම් සහ ගොඩබිම් සැතපුම් දුර මනිනු ඇති නමුත් ඒවා විවිධ සන්දර්භවල භාවිතා වන අතර විවිධ දිග ඇත. බොහෝ විට ව්යවස්ථාපිත සැතපුමක් ලෙස හඳුන්වන ගොඩබිම් සැතපුමක් අඩි 5,280ක් හෝ මීටර් 1,609ක් පමණ ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත. එය 1,000 ක රෝම මිනුමකින් ආරම්භ වූ අතර මාර්ග දුර සඳහා එක්සත් ජනපදයේ බහුලව භාවිතා වේ.මෙන්න කෙටි වගු සහිත සංසන්දනයක්:  
දිග 1 නාවික සැතපුම් = අඩි 6,076 (ආසන්න.) 1 ගොඩබිම් සැතපුම් = අඩි 5,280
පෘථිවි කල්පවත්නා ඛණ්ඩාංක මත පදනම්ව රෝම මිනුම 1,000 වේ
සමාන 1 නාවික සැතපුම් ≈ 1.1508 ගොඩබිම් සැතපුම් 

මුහුදේ සහ ගුවනේ යාත්‍රා කිරීම සඳහා නාවික සැතපුම පිළිබඳ සංකල්පය ඉතා වැදගත් වේ. එය පැයට නාවික සැතපුම් වල වේගය දැක්වීමට භාවිතා කරන නො සංකල්පය සමඟ යුගලනය කර ඇත. පෘථිවි හැඩය අනුව, නාවික සැතපුම් භාවිතා කිරීම ප්‍රස්ත්‍ර්‍රාර සිතියම් ප්‍රායෝගික  දුරවලට සෘජුවම පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ සලසනවා. 

ජාත්‍යන්තර  පිළිගැනීම සහ ප්‍රමිතිකරනය

1929 දී, ජාත්‍යන්තර  ජලවිද්යාත්මක කාර්යාංශය නාවික සැතපුම් ප්‍රමිතිගත කිරීම සඳහා රටවල් ගණනාවක් සමඟ ගිවිසුමක් සම්බන්ධීකරණය කළ විට සමද්‍රියව සහ ගුවන් යාත්‍රා කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් අත්කර ගන්නා ලදී. මෙම ඒකකය නිර්වචනය කිරීම සඳහා ඔවුන් මීටර් 1,852 ක දිගකට එකඟ වූ අතර එය පසුව ජාත්‍යන්තර  නාවික සැතපුම ලෙස හැඳින්විණි. මෙම තීරණය ජාත්‍යන්තර  දේශසීමා හරහා අනුකූලතාවයට පහසුකම් සැලසූ අතර,, නාවික ගමනාගමනය සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය  බව තහවුරු කළේය.

සියලුම රටවල් ජාත්‍යන්තර  නාවික සැතපුම වහාම සම්මත කර ගත්තේ නැත. එක්සත් ජනපදය ඇතුළු අතලොස්සක් මුලින් මෙම ගිවිසුමෙන් ඉවත් විය. එසේ වුවද, මීටර් 1,852 ක නිරවද්ය මිනුම වටා ඇති පුළුල් ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය එතැන් සිට විශ්වීය වශයෙන් හඳුනාගෙන ඇති අතර එය ජාත්‍යන්තර  ඒකක පද්ධතියට අනුකූලව භාවිතා වෙනවා.

සාරාංශයක් ලෙස, නාවික සැතපුම් ලොව පුරා ගුවන් නියමුවන් විසින් භාවිතා කරන නාවික පද්ධති වෙත බාධාවකින් තොරව පරිවර්ථනය කරමින් ගුවන් ගමන් වල දුර මැනීම සඳහා විශ්වාසනීය සහ ගෝලීය ප්රමිතියක් සපයනවා.
  

නාවික සැතපුම් සිට ගොඩබිම් සැතපුම් දක්වා පරිවර්තනය කිරීමේදී, පහත දළ වශයෙන් භාවිතා කළ හැක.

    1 නාවික සැතපුම් ≈ 1.1508 ගොඩබිම් සැතපුම්

Wednesday, March 20, 2024

නෞකා තට්ටුවේ ඇති යන්ත්රෝපකරණ වර්ග Deck Machineries

 නැවක ඇති තට්ටු යන්ත්‍ර මොනවාද?  Deck Machineries තට්ටු යන්ත්රෝපකරණ යනු යාත්‍රාවේ නිරාවරණය වූ තට්ටුවේ - Exposed Deck සවිකර හැකි යන්ත්‍ර වේ. නැව් විවිධ මෙහෙයුම් එනම් භාණ්ඩ හැසිරවීම, යාත්‍රා සුරක්ෂිත කිරීම සහ ජීවිතාරක්ෂක අරමුණු සඳහා පවා ඒවා යොදා ගනි. මෙම උපකරණ සාමාන්යයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තට්ටු දෙපාර්තමේන්තුව - Deck Department  යටතේ ඇති යාත්‍රා කාර්ය මණ්ඩලය විසිනි. එවැනි උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නිසි ලෙස සහ වඩාත් ආරක්ෂිතව භාවිතා කිරීමට යම් පුහුණුවක් සහ නිපුණතාවක් අවශ්ය වෙනවා.
නිර්වචනය අනුව තට්ටුව යනු Level /Floor  මට්ටම හෝ මහල වේ. යාත්‍රාවේ කාලගුණයට නිරාවරණය වන තට්ටුව ප්‍රධාන  තට්ටුව Main Deck නමින් හදුන්වයි. එයට ඉහළින් Accomodation හි පිහිටා ඇති අනෙකුත් තට්ටු A Deck, B Deck, C Deck යනුවෙන් නම් කරනු ලබයි. ඒවා සාමාන්යයෙන් කාර්ය මණ්ඩලයේ සාමාජිකයින් සිටින තට්ටු පහළින් ද. සහ ඉහළින් නාවික නිලධාරීන් සිටිනා තට්ටු පිහිටා ඇත. ඉහළින්ම ඇත්තේ   Bridge Deck ය. එය  යනු යාත්‍රාව පාලනය කරනා  Wheel house පිහිටා ඇති තට්ටුවයි. ඊට පහලින් ඇති තට්ටුව  විශේෂයෙන් කපිතාන්වරයා ජීවත් වන තට්ටුවයි.
Under deck යට තට්ටුව තට්ටුවට පහළින් ඇති මහල් වේ. මෙම තට්ටු එන්ජින් කාමර අවකාශය සඳහා වෙන් කර ඇත. එන්ජින් කාමරය නැව් මෙහෙයුම් සඳහා අත්යවශ්ය යන්ත්රෝපකරණ රාශියකින්
සමන්විත වේ. යට තට්ටුවේ යන්ත්රෝපකරණ - Under Deck Machineries  ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ එය නිරාවරණය වන තට්ටුවට පහළින් තබා ඇති බැවිනි. එයට උදාහරණ වන්නේ ජනක යන්ත්ර, ප්‍රධාන එන්ජිම, සුක්කානම, සිසිලන, පොම්ප, සම්පීඩක, බොයිලේරු යනාදියයි.
මෙම උපකරණය ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ සහ නඩත්තු කරනු ලබන්නේ එන්ජින් කාමරයේ නඩත්තු කිරීමේ හැකියාව ඇති එන්ජින් දෙපාර්තමේන්තුවේ Engine Department  පුද්ගලයින් විසිනි.

තට්ටු යන්ත්රෝපකරණ වර්ග භාවිතය අනුව
■ භාණ්ඩ හැසිරවීම - Cago Handling 
බොහෝ තට්ටු යන්ත්රෝපකරණ භාවිතා කරනුයේ භාණ්ඩ හැසිරවීම සඳහා. විශේෂයෙන් නැව් තුළට සහ ඉන් පිටතට භාණ්ඩ පැටවීම සහ බෑම සඳහා යි. නැව්වල ඇති භාණ්ඩ ඉතා විශාල වන අතර ඒවා ආරක්ෂිතව හා කාර්යක්ෂමව රැගෙන යාමට බර යන්ත්රෝපකරණ අවශ්ය වේ. මෙම භාණ්ඩ පටවා ගත් පසු කාලගුණය මත එය හිස්ව විවෘතව තැබිය නොහැකි අතර එම නිසා ඇතැම් තට්ටු යන්ත්ර සූත්‍ර ද ඒවා නිසියාකාරව සුරක්ෂිත කිරීමට යොදා ගනී. දොඹකර සහ භාණ්ඩ රදවාතබන ස්ථාන Cargo Hatch/ Cargo Hold

■ යාත්‍රා ආරක්ෂාව - Vessel Security 
නැංගුරම් දැමීම හෝ නැංගුරම් ලෑම Anchoring  යනුවෙන් හැඳින්වෙන අවස්ථාවලදී යාත්‍රා චලනය නතරකිරිම සිදුවේ. ඒ සඳහා නැංගුරම, වින්ඩ්ලාස් සහ මුරිං වින්ච්  Anchor Windlass, Mooring Winches  වැනි තට්ටු යන්ත්රෝපකරණ භාවිතා කරනු ලැබේ. යාත්‍රාව සුරක්ෂිතව තබා ගැනීමට මෙම තට්ටු යන්ත්රෝපකරණ එකට ක්‍රියා කරයි.

■ ආරක්ෂාව -Safety 
මුහුදු කොල්ලකරුවන් සේ නෞකාවකට ලණුවක එල්ලී නැගිමට නොව  යාත්‍රාවට නැගිමට යොදාගන්නා Gangway   ද තවත් තට්ටු යන්ත්රෝපකරණයකි.  එය නිසි ලෙස හා ආරක්ෂිතව නැව්වලට ගොඩවිම හා බැසීම සඳහා භාවිතා කරයි.

වැඩ කිරීමේ මූලධර්මය අනුව තට්ටු යන්ත්රෝපකරණ වර්ග.

බොහෝ විට, තට්ටු උපකරණ විදුලි හෝ හයිඩ්රොලික් පද්ධති මගින් බල ගැන්වේ. අපි ඉලෙක්ට්රෝ හයිඩ්රොලික් කියන විට පද්ධතිය සමන්විත වන්නේ විද්යුත් ධාවකය සහ හයිඩ්රොලික් ක්‍රියාකාරක වලිනි. විද්යුත්  බලය මගින්ද යන්ත්රෝපකරණ ක්‍රියා කළ හැකි බැවින් විදුලි මෝටරයන්ටද විදුලි බලය සපයයි. විද්යුත් බලය මගින් පොම්පය චලනය වන අතර එමඟින්  හයිඩ්රොලික්ස් තරලයට පීඩනය ලබා දෙයි, එමඟින් යන්ත්රයේ චලනය වීමට ඉඩ සලසයි.

බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී, තට්ටු යන්ත්රෝපකරණ කොතරම් වැදගත්ද යත්, නැව් විදුලිය විසන්ධි වන අවස්ථාවකදී පවා ඒවා ක්‍රියාත්මක වීමට කටයුතු කර ඇත.තට්ටු

 යන්ත්රෝපකරණ ලැයිස්තුව සහ ඒවායේ භාවිතය.

■ භාණ්ඩ රඳවන හැච් - Cargo Hatch

 භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන නැව්වල භාණ්ඩ රඳවන ආවරණය කරනයන් Cargo Hatch Covers  ජලයෙන් ආරක්ෂිත Water tight  ලෙස නිපදවා ඇත. මෙම ආවරණ විශාල බැවින් එය හයිඩ්රොලික් ඒකකයක් මගින් විවෘත කිරිම හා වැසිම ක්‍රියාත්මක වේ. ටිලර්/ජොයිස්ටික් භාවිතයෙන් මෙම විශාල රඳවන ආවරණ විවෘත කිරීම සහ වැසීම හයිඩ්රොලික් පාලනය කරයි. ගැන්ග්වේ - Gangway 
Gangway  යනු කලින් සඳහන් කළ පරිදි නෞකාවට ගොඩවිම හා ඉන් බැසිම සඳහා භාවිතා කරන පඩිපෙලකි. මෙම මාර්ගය නෞකාවෙන් පහළට පහත් කර ආරක්ෂා ලෙස තබන අතර මෝටරයක් භාවිතයෙන් හෝ පඩිපෙලට පෙර සකස් කරන ලද කඹයක් මගින් ඉහළට සහ පහළට ඉස්සිම හෝ බෑම පහසු කරවයි. නෞකාවට  භාණ්ඩ පැටවීමේදී හා බෑමේදී සහ වඩදිය බාදිය මත යාත්‍රාවේ උස Draft  වෙනස් වන බැවින් මෙය ස්වයං චලනය විම සිදුවේ.■   මුරිං වින්ච් - Mooring Winches
Mooring Winches  යනු යාත්‍රාව තොටුපළට හෝ වෙනත් යාත්‍රාවක ගැටගැසිමට සිදුකිරීමට භාවිතා කරන කඹය තද කිරීමට හෝ ලිහිල් කිරීමට භාවිතා කරන මෝටරයෙන් හෝ හයිඩ්රොලික් මගින් ධාවනය වන වින්ච් බෙර Winch Drums වේ. මුරිං වින්ච් යාත්‍රාව තොටුපළ හෝ වෙනත් යාත්‍රාවක ගැටගසා ඇති අපේක්ෂිත ස්ථානයෙන් ඉවතට ගසාගෙන යාම වළක්වයි. එමෙන්ම භාණ්ඩ පැටවීමේදී හා බෑමේදී සහ වඩදිය බාදිය මත යාත්‍රාවේ උස Draft  වෙනස් වන බැවින් කඹයන් ලිහිල් කිරිම හෝ තද කිරිම ස්වයං ලෙස ක්‍රියාත්මක විමටත් සැකසිය හැකිවේ.


■   වින්ඩ්ලාස් - Windlass
වින්ඩ්ලාස්  නෞකාවක නැංගුරම් ලෑමේ ක්‍රියා පිලිවෙතහිදි නැව් නැංගුරම් දැමීම සහ යළි එසවිම කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර නැංගුරම් වින්ච් මෝටර සමඟ සම්බන්ධ වේ. Winch මෙන් නොව Windlass  යනු Anchor Chain Locker  ලෙස හඳුන්වන නිශ්චිත ස්ථානයකට යන  නැංගුරමේ දම්වැල පෙරළෙන බෙර Gypsy wheel සහිත වේ. සරලව කිවහොත්, වින්ඩ්ලාස් යනු දම්වැල ලොකරය තුළට සහ ඉන් පිටත මුහුදට ගෙන යන පුලියක් වැනි ය.■ නැංගුරම - Anchor 
නැවේ ඉදිරියේ වම් හෝ දකුණු පස Port Side and Starboard Side නැංගුරම් දක්නට ලැබේ. යාත්‍රාව මුහුදේ යම් ප්‍රදේශයක ස්ථානගත කිරීම සඳහා නැංගුරම් දමනු ලැබේ. නැංගුරම බිම දැමූ පසු යාත්‍රාව රඳවා තබා ගැනීමට සහ දියඹේ පාවි ගසාගෙන යාම වළක්වා ගැනීමට මුහුදු පත්ලේ හිර කරති.
■ කැප්ස්ටන්  Capstan 
නැවෙහි සවි කර ඇති මෙම කැප්ස්ටන් සිරස් සිලින්ඩරාකාර බෙරයකි. මෙම උපකරණ මුරිං ලණු භ්‍රමණය කරවමන් ලණු ඇදීමට සහ මුරිං කඹයන් හි ආතතිය තබා ගැනීමට භාවිතා කරන මුරිං වින්ච් වලට බෙහෙවින් සමාන ය.
■ දොඹකර - Cranes, Derricks and Davits 

බර වස්තූන් එසවීම සඳහා දොඹකර භාවිතා කරනු ලබන අතර මේවා ඒවායේ අරමුණ අනුව දොඹකර ප්‍රධාන තට්ටුවේ සවිකර ඇත. භාණ්ඩ දොඹකර සාමාන්ය භාණ්ඩ ප්රවාහන යාත්‍රාවල බහුලව දක්නට ලැබේ. ඒවා භාණ්ඩ තොග නෞකාව තුළට සහ පිටතට බෑමට භාවිතා කරයි. ඩේවිට්ස් Davits කුඩා ප්‍රමාණයේ දොඹකර ජීවිත ගලවා ගැනීමේ බෝට්ටු සහ ජීවිතාරක්ෂක යාත්‍රා මුහුදට හෙලීමට භාවිතා කරයි. අවසාන වශයෙන්, ආහාරපාන සපයන  දොඹකරය - Provision Crane  යනු සාමාන්යයෙන් ටොන් 2ක ගෙන යා හැකි ධාරිතාවක් ඇති කුඩා දොඹකරයක් වන අතර ඒවා නෞකාවක ආහාරපාන සඳහා ආහාර, ජලය සහ අමතර කොටස් එසවිම හා බෑමට භාවිතා කරයි.

CraneDerrick■ ජීවිතාරක්ෂක උපකරණ - Life Saving Appliances ( LSA)

නැවේ තට්ටුව වටා, ගලවා ගැනීමේ බෝට්ටු, ජීවිතාරක්ෂක බෝට්ටු සහ ජීවිතාරක්ෂක Life Rafts  වැනි LSA - Life Saving Appliances  සොයා ගත හැකිය. ඒවා ඇත්ත වශයෙන්ම තට්ටු යන්ත්රෝපකරණ ලෙස වර්ගීකරණය කර නැත, කෙසේ වෙතත් මෙම උපකරණ මුහුදේ ජීවිත බේරා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි. නැව් අතහැර දැමීමේ Abandon  අවස්ථාවන්හිදී නෞකාවෙන් ඉවත්විම සඳහා යාත්‍රා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ඇති අවසාන විසඳුම ලෙස පාවිච්චිවේ.
Life Boat and Davit
තට්ටු යන්ත්රෝපකරණ තේරුම් ගැනීම එතරම් සංකීර්ණ නොවේ, සාරාංශයක් ලෙස, තට්ටු යන්ත්රෝපකරණ යනු තට්ටුවේ පිහිටා ඇති නැව් මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී යාත්‍රා කාර්ය මණ්ඩලයට සහාය වන යන්ත්‍ර වේ.

නාවික සැතපුම් ගොඩබිම් සැතපුම්වලට වඩා වෙනස් වන්නේ ඇයි?

  නාවික සැතපුමක් යනු සමුද්‍ර  හා ගුවන් සේවා කර්මාන්තවල භාවිතා වන මිනුම් ඒකකයක්. නාවික සැතපුමක් ගොඩබිම් සැතපුමකට වඩා වෙනස් වෙනවා.  පෘථිවි භූග...